Truyện thể loại Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Sắp xếp theo:
Tuyệt Thế Võ Thần
10,081,984 9,699

Tuyệt Thế Võ Thần

Anh Hùng Tái Khởi
9,304,096 9,299

Anh Hùng Tái Khởi

Thần Võ Thiên Tôn
13,333,285 12,747

Thần Võ Thiên Tôn

Vô Địch Đốn Ngộ
1,592,413 1,587

Vô Địch Đốn Ngộ

Luân Bàn Thế Giới
6,661,969 6,649

Luân Bàn Thế Giới

Tử cấm - Ngự miêu phòng
10,861,720 10,861

Tử cấm - Ngự miêu phòng

Thanh Xuân Của Chúng Ta
1,788,519 1,784

Thanh Xuân Của Chúng Ta

Ta Là Sát Thần
5,807,393 5,784

Ta Là Sát Thần

Ta Là Đại Thần Tiên
11,777,851 11,352

Ta Là Đại Thần Tiên

Nakanaide Maou-Chan
11,394,751 11,394

Nakanaide Maou-Chan

Tôn Thượng
5,654,587 5,383

Tôn Thượng

Ta Là Tà Đế
3,000,845 2,709

Ta Là Tà Đế