Truyện thể loại Truyện Màu

Tổng hợp truyện tranh màu, rõ, đẹp
Sắp xếp theo:
Đại Tượng Vô Hình
2,233,909 2,097

Đại Tượng Vô Hình

Nguyên Tôn
6,855,286 6,330

Nguyên Tôn

Tuyệt Thế Võ Thần
10,081,984 9,699

Tuyệt Thế Võ Thần

Công Nương Mint Bé Nhỏ
1,120,935 1,105

Công Nương Mint Bé Nhỏ

Chất Dị Ứng Đáng Yêu
5,959,926 5,937

Chất Dị Ứng Đáng Yêu

Cung Quỷ Kiếm Thần
12,422,431 12,330

Cung Quỷ Kiếm Thần

Thanh Kiếm Của Hoàng Đế
12,704,041 12,704

Thanh Kiếm Của Hoàng Đế

Tiếng Trống Vang Dội
2,830,725 2,831

Tiếng Trống Vang Dội

Tuyệt Thế Cổ Tôn
9,177,615 9,177

Tuyệt Thế Cổ Tôn

Ngạo Thế Đan Thần
8,356,719 8,357

Ngạo Thế Đan Thần

Anh Hùng Tái Khởi
9,304,096 9,299

Anh Hùng Tái Khởi

Chiến Hồn Tuyệt Thế
5,967,946 5,797

Chiến Hồn Tuyệt Thế

Thần Võ Thiên Tôn
13,333,285 12,747

Thần Võ Thiên Tôn