Truyện thể loại Tragedy

Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn
Sắp xếp theo:
Shy
10,759,219 10,763

Shy

Goblin Slayer Gaiden: Year One
2,066,339 2,061

Goblin Slayer Gaiden: Year One

Cocoon
14,350,000 14,350

Cocoon

Truyện kể Vương Quốc nọ
13,895,373 13,872

Truyện kể Vương Quốc nọ

Tự Do Trong Mơ
5,938,727 5,938

Tự Do Trong Mơ

Tengoku Daimakyou
1,541,809 1,539

Tengoku Daimakyou

Ma Kể Chuyện 2
9,003,010 9,003

Ma Kể Chuyện 2

Cốt binh trở lại
3,649,090 3,615

Cốt binh trở lại

Centuria
13,987,069 13,987

Centuria

The Interpretation Of Shadow
11,968,039 11,968

The Interpretation Of Shadow

Tạng Phong Hành
12,659,609 12,657

Tạng Phong Hành

Siêu Nhân X
12,431,212 12,426

Siêu Nhân X

Kingdom Hearts Iii
6,315,455 6,315

Kingdom Hearts Iii

Ragna Crimson
2,716,433 2,712

Ragna Crimson

Thất Lạc Cõi Người
5,754,090 5,754

Thất Lạc Cõi Người

Tình Yêu và Lời Nguyền
11,185,080 11,185

Tình Yêu và Lời Nguyền

Astro Baby
7,162,148 7,162

Astro Baby

Đấng Cứu Tinh Chuyển Sinh
13,034,994 13,035

Đấng Cứu Tinh Chuyển Sinh