Truyện thể loại Manhwa

Truyện tranh Hàn Quốc, đọc từ trái sang phải
Sắp xếp theo:
Kiếm Thánh Trọng Sinh
7,862,000 7,862

Kiếm Thánh Trọng Sinh

Bậc Thầy Debuff
1,712,786 1,712

Bậc Thầy Debuff

Nền Văn Minh Nebula
8,954,046 8,952

Nền Văn Minh Nebula

Người Chơi Thiết Thụ
8,887,863 8,888

Người Chơi Thiết Thụ

Thực Long Ma Pháp Sư
3,447,044 3,446

Thực Long Ma Pháp Sư

Đặc Vụ Song Sinh
10,289,678 10,283

Đặc Vụ Song Sinh

Gacha Vô Hạn
3,801,121 3,798

Gacha Vô Hạn

Quản Lí Du Côn
6,420,036 6,385

Quản Lí Du Côn

Tử Thần Phiêu Nguyệt
7,153,078 7,123

Tử Thần Phiêu Nguyệt

Ngã lão ma thần
10,857,259 10,766

Ngã lão ma thần

Túy Kiếm Dạ Hành
6,606,483 6,594

Túy Kiếm Dạ Hành

Can’t Help It
6,196,827 6,193

Can’t Help It

Hoàng Nữ Cosplay NonFan
9,993,000 9,993

Hoàng Nữ Cosplay NonFan

Loser Giỏi Võ
2,193,250 2,191

Loser Giỏi Võ

KHỞI ĐẦU SAI LẦM
5,679,045 5,679

KHỞI ĐẦU SAI LẦM

Tàn Tinh Tái Thế
14,253,276 14,244

Tàn Tinh Tái Thế

Đầu bếp hoàng gia
1,729,175 1,377

Đầu bếp hoàng gia

Nhân Trùng Đại Chiến
10,459,718 10,427

Nhân Trùng Đại Chiến

Mối Quan Hệ Đặc Biệt
11,310,827 11,310

Mối Quan Hệ Đặc Biệt