Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Vô Địch Đốn Ngộ
1,592,413 1,587

Vô Địch Đốn Ngộ

Trùng Sinh Thành Godzilla
14,910,871 14,908

Trùng Sinh Thành Godzilla

Vương Gia Khắc Thê
4,095,473 3,521

Vương Gia Khắc Thê

Anh Hùng Tái Khởi
9,304,096 9,299

Anh Hùng Tái Khởi

Đệ Nhất Danh Sách
14,495,856 14,470

Đệ Nhất Danh Sách

Chiến Hồn Tuyệt Thế
5,967,946 5,797

Chiến Hồn Tuyệt Thế

Tiên Võ Đế Tôn
10,551,644 10,185

Tiên Võ Đế Tôn

Thần Võ Thiên Tôn
13,333,280 12,747

Thần Võ Thiên Tôn

Ngự Linh Thế Giới
4,260,308 4,124

Ngự Linh Thế Giới

Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui
13,575,269 13,571

Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui

Tử cấm - Ngự miêu phòng
10,861,720 10,861

Tử cấm - Ngự miêu phòng

Ta Có Một Sơn Trại
10,738,216 10,202

Ta Có Một Sơn Trại

Ta Là Tà Đế
3,000,845 2,709

Ta Là Tà Đế

Tinh Giáp Hồn Tướng
11,063,644 11,002

Tinh Giáp Hồn Tướng

Gả Cho Phản Diện
11,084,887 11,068

Gả Cho Phản Diện