Truyện thể loại Manhua

Truyện tranh của Trung Quốc
Sắp xếp theo:
Đại Tượng Vô Hình
2,233,909 2,097

Đại Tượng Vô Hình

Nguyên Tôn
6,855,286 6,330

Nguyên Tôn

Tuyệt Thế Võ Thần
10,081,984 9,699

Tuyệt Thế Võ Thần

Gả Cho Kẻ Phản Diện
12,190,068 12,190

Gả Cho Kẻ Phản Diện

Chất Dị Ứng Đáng Yêu
5,959,926 5,937

Chất Dị Ứng Đáng Yêu

Tuyệt Thế Cổ Tôn
9,177,615 9,177

Tuyệt Thế Cổ Tôn

Ngạo Thế Đan Thần
8,356,719 8,357

Ngạo Thế Đan Thần

Anh Hùng Tái Khởi
9,304,096 9,299

Anh Hùng Tái Khởi

Đệ Nhất Danh Sách
14,495,871 14,470

Đệ Nhất Danh Sách

Chiến Hồn Tuyệt Thế
5,967,946 5,797

Chiến Hồn Tuyệt Thế

Thần Võ Thiên Tôn
13,333,285 12,747

Thần Võ Thiên Tôn

Cho Là Thật
5,737,034 5,737

Cho Là Thật

Cầu Hôn Giáo Hoàng
4,578,917 4,579

Cầu Hôn Giáo Hoàng

Vô Địch Đốn Ngộ
1,592,413 1,587

Vô Địch Đốn Ngộ

Luân Bàn Thế Giới
6,661,969 6,649

Luân Bàn Thế Giới

Tử cấm - Ngự miêu phòng
10,861,720 10,861

Tử cấm - Ngự miêu phòng

Em Đến Cùng Cơn Gió
8,942,310 8,940

Em Đến Cùng Cơn Gió