Truyện thể loại Horror

Horror là: rùng rợn, nghe cái tên là bạn đã hiểu thể loại này có nội dung thế nào. Nó làm cho bạn kinh hãi, khiếp sợ, ghê tởm, run rẩy, có thể gây sock - một thể loại không dành cho người yếu tim
Sắp xếp theo:
Đại Tượng Vô Hình
2,233,909 2,097

Đại Tượng Vô Hình

Gannibal
14,256,122 14,253

Gannibal

Shikabane-Ze
10,481,973 10,482

Shikabane-Ze

Đảo Phù Thủy
7,457,975 7,454

Đảo Phù Thủy

Cửu Châu Tiên Ma Chí
13,160,581 13,160

Cửu Châu Tiên Ma Chí

DEAD Tube
6,982,014 6,944

DEAD Tube

Gachiakuta
5,955,285 5,947

Gachiakuta

Ma Kể Chuyện 2
9,003,010 9,003

Ma Kể Chuyện 2

Ta là boss mạnh
13,330,458 13,330

Ta là boss mạnh

Cạm Bẫy
9,248,117 8,767

Cạm Bẫy

Chuyện lạ ly kỳ
6,718,038 6,683

Chuyện lạ ly kỳ

Tam lão gia ngụy sự hội
11,105,584 11,105

Tam lão gia ngụy sự hội

TIÊN SƠN TRUYỀN KỲ
4,573,069 4,443

TIÊN SƠN TRUYỀN KỲ