Truyện thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa
Sắp xếp theo:
Ngự Linh Thế Giới
4,260,308 4,124

Ngự Linh Thế Giới

Shy
10,759,213 10,763

Shy

Samurai Kiếm Tre
7,980,766 7,980

Samurai Kiếm Tre

Cocoon
14,350,000 14,350

Cocoon

Truyện kể Vương Quốc nọ
13,895,373 13,872

Truyện kể Vương Quốc nọ

Nữ hoàng Ai Cập
7,573,544 7,284

Nữ hoàng Ai Cập

Madame Petit
4,365,519 4,368

Madame Petit

Hoa Sơn Tái Xuất
13,654,583 13,586

Hoa Sơn Tái Xuất

Tam Giác Bạc
5,896,125 5,896

Tam Giác Bạc

Cô Dâu Thảo Nguyên
1,359,417 1,360

Cô Dâu Thảo Nguyên

Ad Astra – Scipio to Hannibal
14,139,168 14,139

Ad Astra – Scipio to Hannibal

Jinbaku shounen hanako-kun
12,350,012 12,296

Jinbaku shounen hanako-kun

Nàng Dâu nhà họ Kyougane
4,936,272 4,936

Nàng Dâu nhà họ Kyougane

Công Nương Mint Bé Nhỏ
1,120,935 1,105

Công Nương Mint Bé Nhỏ

Sengoku Youko
10,982,891 10,983

Sengoku Youko

Huyền Thoại Thánh Long
2,612,990 2,606

Huyền Thoại Thánh Long