Truyện thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa
Sắp xếp theo:
Hoa Sơn Tái Xuất
13,654,569 13,586

Hoa Sơn Tái Xuất

Tam Giác Bạc
5,896,115 5,896

Tam Giác Bạc

Shy
10,759,202 10,763

Shy

Samurai Kiếm Tre
7,980,766 7,980

Samurai Kiếm Tre

Cô Dâu Thảo Nguyên
1,359,380 1,360

Cô Dâu Thảo Nguyên

Madame Petit
4,365,512 4,368

Madame Petit

Ad Astra – Scipio to Hannibal
14,139,158 14,139

Ad Astra – Scipio to Hannibal

Jinbaku shounen hanako-kun
12,350,012 12,296

Jinbaku shounen hanako-kun

Nàng Dâu nhà họ Kyougane
4,936,272 4,936

Nàng Dâu nhà họ Kyougane

Công Nương Mint Bé Nhỏ
1,120,928 1,104

Công Nương Mint Bé Nhỏ

Sengoku Youko
10,982,891 10,983

Sengoku Youko

Huyền Thoại Thánh Long
2,612,990 2,606

Huyền Thoại Thánh Long

Brilli
7,998,976 7,670

Brilli

Cách mạng Alpha
1,926,910 1,921

Cách mạng Alpha

Ngự Linh Thế Giới
4,260,303 4,124

Ngự Linh Thế Giới

Thanh Gươm Diệt Quỷ
13,805,787 12,190

Thanh Gươm Diệt Quỷ

Cái Giá Phải Trả
1,818,008 1,818

Cái Giá Phải Trả