Truyện thể loại Đam Mỹ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.
Sắp xếp theo:
Cộng Sự Bán Thời Gian
9,797,000 9,797

Cộng Sự Bán Thời Gian

Chất Dị Ứng Đáng Yêu
5,959,926 5,937

Chất Dị Ứng Đáng Yêu

Cho Là Thật
5,737,034 5,737

Cho Là Thật

Cao Tháp
11,525,000 11,525

Cao Tháp

Em Đến Cùng Cơn Gió
8,942,310 8,940

Em Đến Cùng Cơn Gió

Hữu Danh
5,667,529 5,653

Hữu Danh

Lãm Nguyệt Triều Minh
1,884,000 1,884

Lãm Nguyệt Triều Minh

Thẳng Thắn Từ Nghiêm
3,638,000 3,638

Thẳng Thắn Từ Nghiêm

Tôi Và Đối Tác Của Tôi
14,566,247 14,558

Tôi Và Đối Tác Của Tôi

Loạn Thế Vi Vương
7,853,349 7,830

Loạn Thế Vi Vương

CODENAME ANASTASIA
13,326,447 13,309

CODENAME ANASTASIA

Tuế Nguyệt Gian
5,430,000 5,430

Tuế Nguyệt Gian

Ôn Hương Diễm Ngọc
1,124,321 1,114

Ôn Hương Diễm Ngọc

Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui
13,575,269 13,571

Viên Tiên Sinh Luôn Không Vui

Dior Tiên Sinh
7,862,042 7,702

Dior Tiên Sinh

Chó Săn
14,280,000 14,280

Chó Săn

Thiếu Gia Không Ngoan
14,021,870 14,003

Thiếu Gia Không Ngoan

Đan Tiêu Vạn Dặm
13,171,891 13,165

Đan Tiêu Vạn Dặm

Chó Lớn Bắt Nạt Chủ
5,379,000 5,379

Chó Lớn Bắt Nạt Chủ

Tuyệt Xử Phùng Sinh
11,294,592 11,274

Tuyệt Xử Phùng Sinh