Truyện thể loại Cổ Đại

Truyện có nội dung xảy ra ở thời cổ đại phong kiến.
Sắp xếp theo:
Tử cấm - Ngự miêu phòng
10,861,720 10,861

Tử cấm - Ngự miêu phòng

Em Đến Cùng Cơn Gió
8,942,310 8,940

Em Đến Cùng Cơn Gió

Lãm Nguyệt Triều Minh
1,884,000 1,884

Lãm Nguyệt Triều Minh

Ta Là Đại Thần Tiên
11,777,851 11,352

Ta Là Đại Thần Tiên

Túy Kiếm Dạ Hành
6,606,490 6,594

Túy Kiếm Dạ Hành

Cảm Kiếm Tuyệt Đối
1,354,458 1,353

Cảm Kiếm Tuyệt Đối

CODENAME ANASTASIA
13,326,447 13,309

CODENAME ANASTASIA

Ôn Hương Diễm Ngọc
1,124,321 1,114

Ôn Hương Diễm Ngọc

Xa Đao Nhân
3,910,743 3,911

Xa Đao Nhân

Vương Gia Khắc Thê
4,095,548 3,521

Vương Gia Khắc Thê

Tiên Võ Đế Tôn
10,551,644 10,185

Tiên Võ Đế Tôn