Truyện thể loại Chuyển Sinh

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác
Sắp xếp theo:
Hoa Sơn Tái Xuất
13,654,569 13,586

Hoa Sơn Tái Xuất

Tôi Cũng Là Đại Lão
5,846,852 5,843

Tôi Cũng Là Đại Lão

Tái sinh thành công chúa
30,890,731 17,222

Tái sinh thành công chúa

Bạo Chúa Bé Con
8,476,563 8,452

Bạo Chúa Bé Con

Tuyệt Thế Võ Thần
10,081,976 9,699

Tuyệt Thế Võ Thần

Ta Có Một Sơn Trại
10,738,210 10,202

Ta Có Một Sơn Trại

Công Tước Bạch Long
5,419,955 5,404

Công Tước Bạch Long

Tinh Giáp Hồn Tướng
11,063,523 11,002

Tinh Giáp Hồn Tướng

Isekai Cheat Survival Meshi
12,766,167 12,753

Isekai Cheat Survival Meshi