Truyện thể loại Chuyển Sinh

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác
Sắp xếp theo:
Tuyệt Thế Võ Thần
10,081,984 9,699

Tuyệt Thế Võ Thần

Anh Hùng Tái Khởi
9,304,096 9,299

Anh Hùng Tái Khởi

Luân Bàn Thế Giới
6,661,969 6,649

Luân Bàn Thế Giới

Ta Là Sát Thần
5,807,393 5,784

Ta Là Sát Thần

Tôi Cũng Là Đại Lão
5,846,852 5,844

Tôi Cũng Là Đại Lão

Hoa Sơn Tái Xuất
13,654,601 13,586

Hoa Sơn Tái Xuất

Trùng Sinh Thành Godzilla
14,910,871 14,908

Trùng Sinh Thành Godzilla

Chí tôn hoàn mỹ
4,515,194 4,516

Chí tôn hoàn mỹ

Ta Có Một Sơn Trại
10,738,216 10,202

Ta Có Một Sơn Trại

Tôn Thượng
5,654,587 5,383

Tôn Thượng

Tuyệt Đối Kiếm Cảm
7,826,787 7,825

Tuyệt Đối Kiếm Cảm