Truyện thể loại Chuyển Sinh

Thể loại này là những câu chuyện về người ở một thế giới này xuyên đến một thế giới khác, có thể là thế giới mang phong cách trung cổ với kiếm sĩ và ma thuật, hay thế giới trong game, hoặc có thể là bạn chết ở nơi này và được chuyển sinh đến nơi khác
Sắp xếp theo:
Trùng Sinh Thành Godzilla
14,910,871 14,908

Trùng Sinh Thành Godzilla

Anh Hùng Tái Khởi
9,304,096 9,299

Anh Hùng Tái Khởi

Ta Có Một Sơn Trại
10,738,216 10,202

Ta Có Một Sơn Trại

Tinh Giáp Hồn Tướng
11,063,644 11,002

Tinh Giáp Hồn Tướng

Gả Cho Phản Diện
11,084,887 11,068

Gả Cho Phản Diện

Luân Bàn Thế Giới
6,661,963 6,649

Luân Bàn Thế Giới

The Beginning After The End
12,124,039 11,874

The Beginning After The End

Đại Chu Tiên Lại
10,233,998 10,193

Đại Chu Tiên Lại

Bệnh Yêu
8,565,918 8,245

Bệnh Yêu