Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh
Sắp xếp theo:
Đại Tượng Vô Hình
2,233,909 2,097

Đại Tượng Vô Hình

Nguyên Tôn
6,855,286 6,330

Nguyên Tôn

Tuyệt Thế Võ Thần
10,081,984 9,699

Tuyệt Thế Võ Thần

Cung Quỷ Kiếm Thần
12,422,431 12,330

Cung Quỷ Kiếm Thần

Thanh Kiếm Của Hoàng Đế
12,704,041 12,704

Thanh Kiếm Của Hoàng Đế

Wind Breaker (NII Satoru)
9,577,777 9,572

Wind Breaker (NII Satoru)

Tuyệt Thế Cổ Tôn
9,177,615 9,177

Tuyệt Thế Cổ Tôn

Ngạo Thế Đan Thần
8,356,719 8,357

Ngạo Thế Đan Thần

Anh Hùng Tái Khởi
9,304,096 9,299

Anh Hùng Tái Khởi

Đệ Nhất Danh Sách
14,495,871 14,470

Đệ Nhất Danh Sách

Chiến Hồn Tuyệt Thế
5,967,946 5,797

Chiến Hồn Tuyệt Thế

Jinbaku shounen hanako-kun
12,350,021 12,296

Jinbaku shounen hanako-kun

Thần Võ Thiên Tôn
13,333,285 12,747

Thần Võ Thiên Tôn

Vô Địch Đốn Ngộ
1,592,413 1,587

Vô Địch Đốn Ngộ

Luân Bàn Thế Giới
6,661,969 6,649

Luân Bàn Thế Giới

Đặc Vụ Song Sinh
10,289,678 10,283

Đặc Vụ Song Sinh

Huyền Thoại Tái Xuất
5,243,554 5,238

Huyền Thoại Tái Xuất

Tử Thần Phiêu Nguyệt
7,153,078 7,123

Tử Thần Phiêu Nguyệt

Độc Cô Tử Linh Sư
12,265,021 12,245

Độc Cô Tử Linh Sư