Truyện mới cập nhật

Cố Ý Chiếm Đoạt
13,888,061 13,878

Cố Ý Chiếm Đoạt

Hoàng Tử Bán Thuốc
1,997,762 1,997

Hoàng Tử Bán Thuốc

Thiếu Gia Không Ngoan
14,021,695 14,003

Thiếu Gia Không Ngoan

Sát Thủ Peter
6,307,030 6,304

Sát Thủ Peter

Thanh Kiếm Của Hoàng Đế
12,704,041 12,704

Thanh Kiếm Của Hoàng Đế

Cảnh Sát Báo Thù
6,222,501 6,221

Cảnh Sát Báo Thù

Phá Bỏ Giới Hạn
12,649,812 12,610

Phá Bỏ Giới Hạn

Tình Nhân 4 Tuần
4,271,680 4,061

Tình Nhân 4 Tuần

Vượt qua giới hạn
12,450,792 12,263

Vượt qua giới hạn

Nguyên Tôn
6,855,265 6,330

Nguyên Tôn

Địch Úc Đa Chi Ca
1,931,979 1,869

Địch Úc Đa Chi Ca

Minami-ke
7,341,488 7,341

Minami-ke

Em Đến Cùng Cơn Gió
8,942,310 8,940

Em Đến Cùng Cơn Gió

Samurai Kiếm Tre
7,980,766 7,980

Samurai Kiếm Tre

Goblin Slayer Gaiden: Year One
2,066,334 2,061

Goblin Slayer Gaiden: Year One

Hoàng Nữ Cosplay NonFan
9,993,348 9,995

Hoàng Nữ Cosplay NonFan

Good/Bad Fortune
1,124,166 1,118

Good/Bad Fortune