Truyện mới cập nhật

Punishing Gray Raven: Interlude
1,732,000 1,732

Punishing Gray Raven: Interlude

Quỷ Vương
11,467,000 11,467

Quỷ Vương

ATRI -My Dear Moments
3,305,314 3,305

ATRI -My Dear Moments

Gả Cho Phản Diện
11,084,887 11,068

Gả Cho Phản Diện

Trùng Sinh Thành Godzilla
14,910,871 14,908

Trùng Sinh Thành Godzilla

99 Thủ Lĩnh
1,726,087 1,725

99 Thủ Lĩnh

Đặc Vụ Kim
7,600,009 7,597

Đặc Vụ Kim

Vô Địch Đốn Ngộ
1,592,413 1,587

Vô Địch Đốn Ngộ

Luân Bàn Thế Giới
6,661,963 6,649

Luân Bàn Thế Giới

Khó Dỗ Dành
8,846,774 8,846

Khó Dỗ Dành

Shy
10,759,208 10,763

Shy

Kuutei Dragons
10,004,331 10,001

Kuutei Dragons

Khó Dỗ Dành
1,713,000 1,711

Khó Dỗ Dành

Sát Thần Tu La
12,315,000 12,315

Sát Thần Tu La

Sống cùng nữ ninja
9,981,468 9,981

Sống cùng nữ ninja