Truyện mới cập nhật

Nhân Trùng Đại Chiến
10,459,718 10,427

Nhân Trùng Đại Chiến

Sket Dance
6,498,743 6,496

Sket Dance

Mối Quan Hệ Đặc Biệt
11,310,827 11,310

Mối Quan Hệ Đặc Biệt

Trò Đùa Đáng Yêu
10,379,342 10,336

Trò Đùa Đáng Yêu

Võ Luyện Đỉnh Phong
12,882,418 9,117

Võ Luyện Đỉnh Phong

Thiên Ma Bấm Huyệt
1,439,036 1,439

Thiên Ma Bấm Huyệt

Isshou Senkin
4,279,502 4,279

Isshou Senkin

Hãy Ly Hôn Đi!
8,217,272 8,216

Hãy Ly Hôn Đi!

Tinh Tú Kiếm Sĩ
5,732,032 5,731

Tinh Tú Kiếm Sĩ

Tôi Là Lính Mới
3,171,598 3,146

Tôi Là Lính Mới

Đại Pháp Sư Toàn Năng
1,738,761 1,735

Đại Pháp Sư Toàn Năng

Hoa Sơn Tái Xuất
13,654,569 13,586

Hoa Sơn Tái Xuất

Huyền Thoại Tái Xuất
5,243,554 5,238

Huyền Thoại Tái Xuất

Toàn trí độc giả
8,365,750 8,079

Toàn trí độc giả

C Vị Thành Thần 3
1,655,000 1,655

C Vị Thành Thần 3