Truyện mới cập nhật

Tuyệt Thế Cổ Tôn
9,177,615 9,177

Tuyệt Thế Cổ Tôn

Ngạo Thế Đan Thần
8,356,719 8,357

Ngạo Thế Đan Thần

Anh Hùng Tái Khởi
9,304,096 9,299

Anh Hùng Tái Khởi

Đệ Nhất Danh Sách
14,495,871 14,470

Đệ Nhất Danh Sách

Chiến Hồn Tuyệt Thế
5,967,946 5,797

Chiến Hồn Tuyệt Thế

Jinbaku shounen hanako-kun
12,350,021 12,296

Jinbaku shounen hanako-kun

Ngôn Ngữ Yêu Thương
15,100,903 14,923

Ngôn Ngữ Yêu Thương

Thần Võ Thiên Tôn
13,333,285 12,747

Thần Võ Thiên Tôn

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm
14,097,943 14,076

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm

Haikyuu
14,124,000 14,124

Haikyuu

Cho Là Thật
5,737,034 5,737

Cho Là Thật

Cao Tháp
11,525,000 11,525

Cao Tháp

Cầu Hôn Giáo Hoàng
4,578,917 4,579

Cầu Hôn Giáo Hoàng

Vô Địch Đốn Ngộ
1,592,413 1,587

Vô Địch Đốn Ngộ