Truyện mới cập nhật

Thanh Xuân Của Chúng Ta
1,788,519 1,784

Thanh Xuân Của Chúng Ta

Luân Bàn Thế Giới
6,661,975 6,649

Luân Bàn Thế Giới

Ta Có Một Sơn Trại
10,738,216 10,202

Ta Có Một Sơn Trại

Cuộc Đối Đầu Gay Gắt
6,800,202 6,418

Cuộc Đối Đầu Gay Gắt

Ôn Hương Diễm Ngọc
1,124,339 1,114

Ôn Hương Diễm Ngọc

Ngưỡng Tuyệt Đối
7,905,915 7,902

Ngưỡng Tuyệt Đối

Tôi có bệnh
6,448,523 6,428

Tôi có bệnh

Khi Người Ngủ Say
2,138,261 2,128

Khi Người Ngủ Say

The New Gate
4,471,949 4,466

The New Gate

Vô Địch Đốn Ngộ
1,592,413 1,587

Vô Địch Đốn Ngộ

Samurai Kiếm Tre
7,980,784 7,980

Samurai Kiếm Tre

Vết Trăng
11,361,594 11,360

Vết Trăng

Catnaccio
12,575,480 12,575

Catnaccio

Long Hoàng Vũ Thần
10,374,248 10,362

Long Hoàng Vũ Thần

Arika của tôi
2,480,560 2,477

Arika của tôi

Trùng Sinh Thành Godzilla
14,910,871 14,908

Trùng Sinh Thành Godzilla

Địch Úc Đa Chi Ca
1,932,007 1,870

Địch Úc Đa Chi Ca